Ga naar inhoud

Expeditiecruises Tsjoektsjen & Wrangel

de geheimen van het Russische verre oosten

:alttitle:

Expeditiecruises Tsjoektsjen & Wrangel

Het onbekende, lange tijd zelfs onbereikbare, Tsjoektsjen (Chukotka) ligt nu voor u open. Per schip langs de kusten, afmerend bij kleine nederzettingen of in de wilde natuur; Dit is een expeditie in de ware zin van het woord.
In de steden en mijnwerkersnederzettingen is de Sovjetinvloed nog duidelijk zichtbaar, ondanks grote inspanningen van de voormalige gouverneur Roman Abramovich, maar zodra u de bebouwde kom verlaat, komt u in een gebied dat niet of weinig door mensen is beschadigd. De rendierherders leven hier nog zoals hun voorouders altijd al deden, d.w.z. in harmonie met de natuur. De wateren bij Tsjoektsjen zijn voedselrijk. Zeevogels, walvissen, walrussen, robben en vissen profiteren van deze rijkdom. Het landschap is wisselend bergachtig en uiterst vlak. In de korte zomer bloeien op de toendra miljoenen planten, terwijl rendieren er grazen en Sneeuwganzen en Kraanvogels er broeden. Een bezoek aan het eiland Wrangel staat bij menigeen hoog op de lijst. Het eiland is een groot natuurgebied, waar o.a. ijsberen, muskusossen, poolvossen, Sneeuwganzen en Sneeuwuilen nog talrijk voorkomen.

De reis in het kort

De scheepsreizen met het expeditiecruiseschip Heritage Adventurer begint en eindigt in Nome (Alaska). Vanhier steekt het schip eerst Straat Bering over en vaart dan naar het havenstadje Provideniya om de Russische douaneformaliteiten te voldoen. Daarna gaat de reis in noordelijke richting. Plaatsen als Yttygran (Whale Bone Alley), de noordoostpunt van het continent Kaap Dezhnev, Uelen (het centrum van de Tsjoektsjen ivoorbewerking) en het eiland Kolyuchin zullen worden aangedaan. Onderweg kunnen veel dieren zoals zeevogels (o.a. papegaaiduikers), walrussen en walvissen gezien worden.
Vervolgens wordt overgestoken naar Wrangel, waar meer dan 160 vogelsoorten voorkomen, waaronder de Sneeuwgans, de Ross' meeuw, de Vorkstaartmeeuw en de Sneeuwuil. Verder zijn er walrussen, poolvossen, lemmingen, muskusossen en er kunnen ijsberen ronddwalen. De kleurrijke toendra herbergt meer dan 400 plantensoorten. Er zijn vier dagen gepland om landingen op dit bijzondere eiland te maken.
Terug bij het vasteland worden langs de kust in zuidelijke richting nog enkele plaatsen bezocht waar vogelrotsen, walrusrustplaatsen en mooie toendra zijn.
De laatste plaats in Tsjoektsjen is weer Provideniya om hier de douaneformaliteiten te vervullen voor er koers gezet wordt naar Nome in Alaska waar de reis eindigt.

Als u deze reis kiest

 • Scheepsreis met expeditiesfeer // volpension.
 • Inclusief regelmatig excursies aan land en per zodiacs (rubberboten).
 • Engelssprekende expeditieleiding.
 • Max. 140 passagiers // internationaal gezelschap.
 • Verlenging in Alaska is mogelijk.

Impressies

Draai het scherm voor een betere ervaring
 • In het avondlicht op het ijs in de Tsjoektsjizee, ten zuiden van Wrangel, Rusland.
  1/19

  In het avondlicht op het ijs in de Tsjoektsjizee, ten zuiden van Wrangel, Rusland.

 • Muskusossen op het eiland Wrangel, Rusland.
  2/19

  Muskusossen op het eiland Wrangel, Rusland.

 • Vallei aan de noordelijke kust van Tsjoektsjen, Rusland.
  3/19

  Vallei aan de noordelijke kust van Tsjoektsjen, Rusland.

 • IJsbeer op het ijs in het avondlicht bij Wrangel, Rusland.
  4/19

  IJsbeer op het ijs in het avondlicht bij Wrangel, Rusland.

 • Zwemmende ijsberenfamilie tussen het pakijs bij Wrangel, Rusland.
  5/19

  Zwemmende ijsberenfamilie tussen het pakijs bij Wrangel, Rusland.

 • Onderduikende Bultrug in Straat Bering, Rusland. Foto: Natalie Doekemeijer.
  6/19

  Onderduikende Bultrug in Straat Bering, Rusland. Foto: Natalie Doekemeijer.

 • Zeekoeten op de rotsen van het eiland Herald, bij Wrangel, Rusland.
  7/19

  Zeekoeten op de rotsen van het eiland Herald, bij Wrangel, Rusland.

 • Zodiactocht langs de kliffen van Herald, eiland bij Wrangel, Rusland.
  8/19

  Zodiactocht langs de kliffen van Herald, eiland bij Wrangel, Rusland.

 • Toendragebied op Wrangel, Rusland.
  9/19

  Toendragebied op Wrangel, Rusland.

 • Kaap Dezhnev, het oostelijkste puntje van Rusland.
  10/19

  Kaap Dezhnev, het oostelijkste puntje van Rusland.

 • Een van de vele walvisskeletten van Whalebone Alley, Tsjoektsjen, Rusland.
  11/19

  Een van de vele walvisskeletten van Whalebone Alley, Tsjoektsjen, Rusland.

 • Familie uit Uelen een kleine nederzetting in Tsjoektsjen, Rusland.
  12/19

  Familie uit Uelen een kleine nederzetting in Tsjoektsjen, Rusland.

 • Klaar voor de dansuitvoering. Uelen, Tsjoektsjen, Rusland.
  13/19

  Klaar voor de dansuitvoering. Uelen, Tsjoektsjen, Rusland.

 • Kuifpapegaaiduikers bij de nestholten eiland voor de kust van Tsjoektsjen, Rusland.
  14/19

  Kuifpapegaaiduikers bij de nestholten eiland voor de kust van Tsjoektsjen, Rusland.

 • Opduikende Grijze walvis in de kust bij Lavrentia, Tsjoektsjen, Rusland.
  15/19

  Opduikende Grijze walvis in de kust bij Lavrentia, Tsjoektsjen, Rusland.

 • Rendieren op de toendra in het binnenland van Tsjoektsjen, Rusland.
  16/19

  Rendieren op de toendra in het binnenland van Tsjoektsjen, Rusland.

 • Handwerk van de rendierherders Tsjoektsjen, Rusland.
  17/19

  Handwerk van de rendierherders Tsjoektsjen, Rusland.

 • De Gehoornde papegaaiduiker is een van de vele alkensoorten die voorkomt in Tsjoektsjen, Rusland.
  18/19

  De Gehoornde papegaaiduiker is een van de vele alkensoorten die voorkomt in Tsjoektsjen, Rusland.

 • Groep walrussen voor de kust van Tsjoektsjen, Rusland.
  19/19

  Groep walrussen voor de kust van Tsjoektsjen, Rusland.

Dag tot dag

 • Nome (Alaska)

  De reis begint in het kleine plaatsje aan de noordwestkust van Alaska. De Heritage Adventurer ligt voor anker in de kleine haven. Met zodiacs wordt u aan boord gebracht voor inscheping. Als iedereen en alle bagage aan boord is, vertrekt het schip in westelijke richting naar de oostkust van Rusland. Hierbij wordt Straat Bering en de datumgrens overgestoken.

 • Provideniya (Tsjoektsjen)

  Om in Tsjoektsjen aan land te mogen gaan, worden in het havenstadje Provideniya de douaneformaliteiten vervuld.
  Daarna is er enige tijd om dit stadje dat nog de Sovjetsfeer uitademt te verkennen. Tegen de avond vertrekt het schip in noordelijke richting.

 • Yttygran & Gil’mimyl Hot Springs

  Als de oostkust bereikt is, zal het schip in noordelijke richting de kust volgen. De eerste stop is bij het eiland Yttygran. Van hieruit wordt van oudsher op walvissen en walrussen gejaagd. De vele walvisbotten die hier langs de kust opgesteld staan, zijn hiervan stille getuigen. De kuststrook wordt daarom ook wel Whale Bone Alley genoemd. De meest voorkomende walvis hier is de Grijze walvis.
  Andere eilanden in de omgeving bestaan meer uit rotsen met steile kliffen waarop duizenden zeevogels broeden. De meest voorkomende zijn Gehoornde en Kuifpapegaaiduikers, Drieteenmeeuwen, stormvogels en aalscholvers. Landingen op deze eilanden is niet echt mogelijk, wel cruisen met de zodiacs onderlangs de kliffen met de zeevogelkolonies. Op lager gelegen delen zijn vaak walrussen in grote groepen te vinden.
  Als het mogelijk is om aan land te gaan verderop aan de kust, dan kan het dal bezocht worden waarin warmwaterbronnen zijn, de zogenaamde Gil'mimyl Hot Springs. Een bijzondere plek waar door de extra warmte en rijkdom aan mineralen veel bijzondere planten kunnen groeien en bloeien.

 • Cape Dezhnev & Naukan

  De noordoostelijkste punt van Eurazië heet Cape Dezhnev. Vanhier kan bij helder weer de kust van Alaska gezien worden. Het is niet vreemd dat tot 1867 het gebied dat nu grotendeels Alaska vormt in Russische handen was. Dezhnev zou de eerste Rus zijn geweest die in 1648 voet aan land heeft gezet in "Alaska".
  Landing op Cape Dezhnev zijn nooit makkelijk. Weersomstandigheden bepalen zeker hier in grote mate of het mogelijk is om aan land te gaan.
  Ten zuiden van de kaap liggen de overblijfselen van de Yupitnederzetting Naukan. Fotografisch een zeer interessant gebied, maar met een droevige geschiedenis.
  De oorspronkelijke bewoners van dit gebied zijn in 1954 na dreiging van een Amerikaanse aanval door de Sovjetoverheid weggehaald en verplaatst naar nederzettingen van Chukchi of verderweg gelegen Siberische Yupitnederzettingen. Na de dreiging (in 1958) mochten de Yupit echter niet terugkeren naar hun geboortegrond. In Tsjoektsjen wonen nu nog enkele Yupitfamilies in Uelen, Lavrentiya, Lorino en de hoofdstad Anadyr.

 • Kolychin

  Kolychin is een klein eiland ten noorden van het vasteland van Tsjoektsjen. Vlak bij de zeevogelkliffen was een belangrijk Russisch Poolonderzoeksstation. Eén van de velen langs de gehele noordkust, maar ook één van de velen die buiten gebruik zijn gesteld. Op de kliffen broeden onder andere papegaaiduikers en meeuwen. Er zijn hier goede mogelijkheden om de vogels van dichtbij te kunnen fotograferen.
  Tijdens zodiaccruises zou u ijsberen en walrussen kunnen zien.

 • Wrangel & Herald

  Wrangel heeft van Unesco de status van Werelderfgoed gekregen. Het eiland werd vroeger in de zomer bewoond door Inuit. Van hier konden ze jagen op walrussen, walvissen en zeehonden. Er zijn vooral aan langs de zuidkust nog overblijfselen van gebouwtjes te vinden. Later kwam er een militaire basis. Uit die tijd stamt onder andere de enorme stapel roestige vaten die bij de zuidkust ligt.
  Tegenwoordig "wonen" er alleen onderzoekers. De meeste vogelonderzoekers zijn er alleen in de zomer. De bekende ijsberen- en poolvossenonderzoeker Nikita Ovsyanikov is er voornamelijk gedurende de winterperiode. Zijn vrouw die vooral onderzoek naar Sneeuwuilen doet is er vrijwel het gehele jaar.
  Buiten een grote populatie ijsberen (die hier voornamelijk in de winter naar toe komt), leven hier ook Poolvossen, Muskusossen, walrussen, Sneeuwuilen, Sneeuwganzen en verschillende kleinere typische pooldieren.
  Het eiland is redelijk vlak langs de kusten met een prachtige toendravegetatie. Zeker tijdens de eerste reis zullen nog heel veel planten in bloei staan. Het centrale gedeelte van het eiland wordt gevormd door drie parallelle bergruggen.
  De ijssituatie rond Wrangel is erg wisselend. Het ene jaar ligt het eiland zelfs in augustus nog ingesloten door pakijs, terwijl het volgende jaar in juni al het ijs al is weggetrokken.
  70 km ten oosten van Wrangel ligt het eiland Herald (ook wel Gerald genoemd), dat bestaat uit twee enorme granieten rotsen. Hoge kliffen maken landingen onmogelijk, maar bieden wel aan zeevogels een goede broedplaats.
  Wrangel en Herald vormen samen één nationaal park.

 • Noord-Siberische kust

  De noordelijke kust wordt gevormd door enorme delta's afgewisseld met toendra's en een enkele bergrug. Hier en daar is een kleine Chukchinederzetting waar mensen nog vrij traditioneel leven. Vooral langs de kust betekent dit dat men leeft van de jacht op walrussen, walvissen en zeehonden en van de visvangst. Meer in het binnenland leven de Chukchi's voornamelijk van het houden van rendieren.

 • Unnamed Bay & Lavrentia

  Unnamed Bay is een mooie beschutte baai waar een zodiactocht gemaakt kan worden om langs de oevers op te gaan naar wild. In deze tijd trekt de zalm weer de rivieren op en struinen beren de rivieren af naar deze lekkernij. Ook de bessen zijn voor de beren een welkome voedselbron om de vetreserve voor de aankomende barre winter aan te vullen. Ook kan er een wandeling gemaakt worden over de toendra om hier te wandelen te midden van de volbeladen bessenstruikjes en paddenstoelen.
  Later op de dag wordt voor anker gegaan bij het plaatsje Lavrentia. Hier wonen Chuchi en Yupik. U kunt hier rondwandelen en kennismaken met de (meestal verlegen) lokale bevolking. Het kleine museum geeft u een inzicht in de cultuur van de oorsponkelijke bewoners van Tjoektsjen.

 • Bukhta Penkingney & Arakamchechen

  Misschien verwacht u het hier niet, maar ook Tsjoektsjen was eens bedekt door grote gletsjers, die diepe fjorden hebben uitgesleten. Buhkta Pekingney is hiervan een stille getuige. Het is een ruig gebied met vele wandelmogelijkheden. Er leven grondeekhoorns, Moerassneeuwhoenderen en vaak zijn er Canadese kraanvogels te vinden. Met enig geluk laat een bruine beer zich zien of zijn er sporen van een recent bezoek te vinden.
  Later op de dag wordt richting het eiland Arackemchechen gevaren, waar de wateren bekendstaan om de Grijze walvissen die hier gezien worden. Een landing op het eiland biedt tevens de laatste mogelijkheid om een wandeling op de toendra te maken.

 • Provideniya & Straat Bering

  Alweer de laatste dag in Tsjoektsjen. In Provideniya worden weer de douaneformaliteiten afgehandeld om Rusland te mogen verlaten. Daarna gaat de Heritage Adventurer richting Straat Bering. Onderweg kunnen nog walvissen en walrussen opduiken.

 • Nome (Alaska)

  Na afhandeling van de Amerikaanse douaneformaliteiten en het ontbijt kunnen alle passagiers ontschepen, waarmee deze reis eindigt.

BELANGRIJK

De beschreven route is een leidraad. Weersomstandigheden, ijscondities en lokale omstandigheden kunnen afwijkingen noodzakelijk en/of wenselijk maken.

Data & prijzen

Pagina bijgewerkt op 22 maart 2022
rusland-232
 • Groepstransfer van de kade in Nome naar het vliegveld of centrale locatie.
 • Reis van huis naar Nome (Alaska) en v.v.
 • Visumkosten, (ca. € 110,-, prijs 2020).

BELANGRIJK: VISUM

U heeft voor deze reizen een visum voor Rusland nodig.
Indien gewenst, kunnen we de visumaanvraag voor u verzorgen. De totale kosten bedragen ca. € 110,00 per persoon (prijs 2020).
Er is in 2018 een test gedaan met een e-visum. De Russische overheid heeft aangekondigd dit algemeen in te willen voeren, maar er is nog geen startdatum bekendgemaakt. Als het mogelijk wordt om een e-visum aan te vragen, dan kunt u dit eenvoudig zelf aanvragen, waarbij de kosten aanmerkelijk lager zullen zijn.
Let op: Uw totale verblijf in Rusland mag niet langer dan 30 dagen zijn.

Eventuele brandstoftoeslag:

De rederij Heritage Expeditions behoudt zich het recht voor om, indien stijging van de brandstofprijzen hiertoe aanleiding geeft, een brandstoftoeslag te heffen.

Benodigde vluchten, overnachtingen en/of verlenging

Indien gewenst, verzorgen wij ook uw vluchten naar Nome en v.v., benodigde overnachtingen evenals verlenging in Alaska.
Ideeën voor verlenging kunt u op deze website onder de desbetreffende bestemmingen vinden. Wilt u advies of overleggen over de mogelijkheden? Bel +31 10 295 0126 of stuur ons een bel-me-bericht. Wilt u een offerte voor deze reis met benodigde vluchten en overnachting(en) of voor deze reis met een verlenging? Stuur dan een bericht met uw wensen. U ontvangt dan binnen enkele dagen een offerte.

Compensatie CO2-uitstoot

Als compensatie voor de CO2-uitstoot van onze reizigers, doneert Beluga Adventures sinds 01 januari 2020 bomen aan Trees for All voor projecten in Nederland en voor projecten in het buitenland. Op dit moment is dit het project in Madagaskar.

Terug naar boven